Natuur foto's/Nature photos

Gepubliceerd op 1 februari 2022 om 14:00

Het is alweer 1 februari 2022! Wat vliegt de tijd!

Ik denk dat ik deze week wat natuur foto's op de webshop zet. Niet voor de verkoop, althans nog niet, maar gewoon om te laten zien dat ik dat ook kan. Ik zet wel eens wat op twitter en dan krijg ik positieve reacties. Mocht je geïnteresseerd zijn in de natuur plaatjes, laat het weten via  info@fotokunstenaarletschert.nl .

Ik heb echt enorm veel nieuwe druppel foto's gemaakt. Ik denk dat ik er een aantal weer op de webshop zet, dit keer wel voor de verkoop.

De expositie in De Boemerang (tandartspraktijk) in Waddinxveen gaat in maart van start. 26 februari gaan we de boel daar ophangen en 12 maart is de officiële opening. Alleen op uitnodiging, helaas, maar we leven nog altijd met een omikron variant van het corona virus.

FF tussendoor maar het is dit jaar 2 jaar geleden dat ik mezelf tot ondernemer heb gedoopt. Ik zoek nog steeds plekken waar ik kan exposeren, dus mocht je wat weten, stuur een email naar bovenstaand adres. Voor nu een fijne dinsdag en tot de volgende keer.

It's already February 1, 2022! Time flies!

I think I'll put some nature photos on the webshop this week. Not for sale, at least not yet, but just to show that I can do that too. Sometimes I post something on twitter and then I get positive reactions. If you are interested in nature pictures, let us know via info@fotokunstenaarletschert.nl.

I really took a lot of new drop pictures. I think I'll put some of them back on the webshop, this time for sale.

The exhibition in De Boemerang (dental practice) in Waddinxveen will start in March. February 26th we will hang everything there and March 12th is the official opening. Only by invitation, unfortunately, but we still live with an omikron variant of the corona virus.

FF in between but this year it has been 2 years since I baptized myself as an entrepreneur. I'm still looking for places where I can exhibit, so if you know something, send an email to the above address. Have a nice Tuesday and see you next time..


«   »