Mario Letschert

Fotokunstenaar Mario Letschert ontdekte zijn passie voor fotografie in de jaren 80.
Tijdens zijn opleiding als fotograaf, ontdekte hij meer mogelijkheden en kwam deze fotokunstenaar er achter dat het onvoorspelbare een grote uitdaging was die hij ten volle aan wilde gaan.

Voor de lens een druppel fotograferen die niet van te voren vertelt hoe hij zich gaat vormen is fascinerend.
De magie van druppels en het avontuurlijke in rook zijn de reden geweest voor verdieping in deze materie.
Door het gebruik van meerdere vloeistoffen en materialen, kwamen de druppels en het rook tot leven in een fascinerend kleurenspel en hun prachtige onvoorspelbaarheid.

Geduld is een schone zaak, want slechts enkele foto's van de duizenden zijn het echt waard om op de wand tentoongesteld te worden.

 

 

 

 

Photo artist Mario Letschert discovered his passion for photography in the 1980's.                          During his training as a photographer, he discovered more possibilities and this photo artist found out that the unpredictable was a big challenge that he wanted to take on to the full.

 

Photographing a drop in front of the lens that does not tell in advance how it will form is fascinating.

The magic of drops and the adventure in smoke have been the reason for deepening in this matter.

Through the use of multiple liquids and materials, the drops and smoke came to life in a fascinating play of colors and their wonderful unpredictability.

 

Patience is a virtue, because only a few photos of the thousands are really worth displaying on the wall.