Op naar de volgende!/On to the next!

Gepubliceerd op 16 mei 2023 om 14:30

Afgelopen zondag was de kunstroute in Hoorn-Kersenboogerd en die was, wat mij betreft, een groot succes! Veel mensen gezien en gesproken.

Nu gaan we op naar de volgende en dat wordt dan De Drommedaris in Enkhuizen. Vanaf 4 november 2023 hangen mijn werken aldaar en kunnen ze worden bezocht t/m 4 februari 2024. In de tussenliggende maanden heb ik nog niets maar dat kan gauw veranderen, natuurlijk. Nog een fijne dag/week.

Last Sunday was the art route in Hoorn-Kersenboogerd and it was, as far as I'm concerned, a great success! Saw and talked to many people.

Now we go to the next one and that will be De Drommedaris in Enkhuizen. From November 4, 2023, my works will be on display there and can be visited until February 4, 2024. In the intervening months I have nothing yet, but that can change soon, of course. Have a nice day/week.


«