Kunstbeurs Appeltern/Art Fair Appeltern

Gepubliceerd op 23 maart 2023 om 10:45

De voorbereidingen zijn in volle gang voor de Sous-Terre Art Fair, Appeltern(Gld)(NL). We hebben wat extra werk laten drukken op 20x20 formaat die voor een zacht prijsje gekocht kunnen worden op de beurs.

Wij zijn aanwezig op 7 april om op te bouwen en op 8 april dan zijn we er ook. Op de 16e april komen we de boel weer ophalen.

De stand zal tussen 9 en 16 april bemand worden door mensen van Sous-Terre. Ik reken erop dat jullie met z'n allen komen kijken. De beurs wordt gehouden in het entreegebouw van de 'Tuinen van Appeltern'. Het is dus geen buitenbeurs. De beurs is echter te combineren met een wandeling door het grootste tuininspiratiepark van Europa.

Voor meer info klik hier of op het plaatje!

Na de art fair, zal ik mijn opwachting maken op de kunstroute in de Kersenboogerd in Hoorn. Daar zal ik dan staan met een mede-kunstenaar in het Wijklab, AagjeDekenplein 24, in de Kersenboogerd. Dit alles zal plaatsvinden op zondag 14 mei 2023.

Ik heb nog meer nieuws maar dat mag ik pas onthullen op het moment dat het 'echt' doorgaat, dus nog ff geduld.

Preparations are in full swing for the Sous-Terre Art Fair, Appeltern(Gld)(NL). We had some extra work printed on 20x20 format that can be bought for a bargain price at the fair.

We will be present on April 7 to build up and then we will be there on April 8. On the 16th of April we will pick up the lot again.

The stand will be manned by people from Sous-Terre between 9 and 16 April. I count on you all to come and watch. The fair will be held in the entrance building of the 'Gardens of Appeltern'. So it is not an outdoor fair. However, the fair can be combined with a walk through Europe's largest garden inspiration park. For more info click here or on the picture! (Site is in Dutch!)

After the art fair, I will make my appearance on the art route in the Kersenboogerd in Hoorn. There I will be standing with a fellow artist in the Wijklab, AagjeDekenplein 24, in the Kersenboogerd. All of this will take place on Sunday, May 14, 2023.

I have more news but I can only reveal that when it 'really' continues, so just a little patience.


«   »