Alkmaar en Spirare/Alkmaar and Spirare

Gepubliceerd op 4 februari 2023 om 11:21

Zoals je op de home page heb kunnen zien, steun ik Spirare door van elk verkocht kunstwerk via deze site, 10% aan Spirare te doneren.

Hoewel ik zelf geen kinderen heb, zie ik in mijn omgeving ouders met kinderen die het niet redden op een reguliere school omdat ze hoogbegaafd zijn. Ik heb met eigen ogen gezien dat deze kinderen het moeilijk hebben en soms geen zin meer hebben om naar school te gaan omdat ze de lesstof te saai vinden en ze hun draai niet kunnen vinden.

Doneren is nog steeds mogelijk! Volg deze link die naar de website van Spirare gaat.

 

Op woensdag 1 februari 2023 ging het ophangen van de kunstwerken in Galerie Aan De Gracht in Almaar, vanwege familieomstandigheden, niet door. Er is nu een nieuwe datum dat mijn werken daar worden opgehangen en dat is vrijdag 10 februari 2023. Dit alles onder voorbehoudt dat er geen gekke of nare dingen gebeuren. 

Dus... vanaf 10 februari 2023 kun je mijn werken bezichtigen in Galerie Aan De Gracht, Oudegracht 41 in Alkmaar.

As you can see on the home page, I support Spirare by donating 10% of every artwork sold through this site to Spirare.

Although I don't have children myself, I see parents in my area with children who don't make it at a regular school because they are gifted. I have seen with my own eyes that these children are having a hard time and sometimes don't feel like going to school anymore because they find the teaching material too boring and they can't find their way.

Donating is still possible! Follow this link which goes to Spirare's website.

 

On Wednesday, February 1, 2023, the hanging of the artworks in Galerie Aan De Gracht in Almaar was canceled due to family circumstances. There is now a new date that my works will be hung there and that is Friday, February 10, 2023. All this provided that no crazy or nasty things happen.

So... from February 10, 2023 you can view my works in Gallery Aan De Gracht, Oudegracht 41 in Alkmaar.


«   »